1. TARAFLAR ve KONU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); Barbaros Mah. Akzambak Sok. Uphill Towers A Blok Kat:26 Daire:144 Ataşehir- İstanbul, Türkiye adresinde mukim; SIGMA HABERLESME VE ILETISIM TIC.LTD.STI  (“Şirket”) ile Websitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi arasında (“Kullanıcılar”), sunulan Hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin şartların, koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

Üye, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, işbu Websitesini ziyaret etmekle tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler

Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Şirket” tarafından Websitesi, mobil telefon ve/veya sair tüm Mecralar üzerinde ortaya konulan; ve sair ilgili diğer tüm uygulamalar

Mecra(lar)

Hizmetlerin sunulacağı Mobil telefonlar, Websitesi ve benzeri her türlü dijital, sanal ve fiziki ortam

Kullanıcı(lar)

Websitesini ziyaret eden ve henüz üyelik bedelini ödememiş ve sair işlemlerini tamamlamamış ziyaretçiler

Websitesi

www.400.com.tr/terms alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Şirket’in işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”in şartlarının ve ilgili yasal dökümanları sunduğu Websitesi.

Ödeme Sistemi

Üyelerin Websitesine kayıtlı kredi kartlarıyla ya da tanımlanacak diğer herhangi bir ödeme aracıyla Hizmetlerden faydalanabilmesi için sunulan ödeme sistemi

Üye(ler)

Websitesi’ne erişen ve Hizmetlerden faydalanmak amacıyla bir bedel ödeyerek ya da ödemeksizin üye olan ve üyeliği Şirket tarafından onaylanan 18 yaşından büyük tüm gerçek kişiler

Satın Alma/Kontör Yükleme İşlemi

Üyelerin, belirlenen ücret paketine uygun olacak şekilde ödeme yaptıktan ve ödeme işleminin onaylanmasından sonra Üye’ye ilgili Operatörlerde tanınacak olan hakkın kullanımına yönelik satış işlemi

Operatörler

Üyenin ya da yükleme yapmak istediği cep telefon numarasının kayıtlı olduğu mobil telefon hizmeti sağlayan yetkilendirilmiş yerel operatörleri

Fatura Ödeme İşlemi

Üyelerin ilgili Kuruma ait faturaları sisteme kayıtlı kredi kartıyla ya da başka bir ödeme aracıyla, fatura ödeme hizmet sağlayıcısı altyapısını kullanarak ödemesi ve bu ödemenin ilgili Kurumlarca kabul edilmesi

Fatura Ödeme Hizmet Sağlayıcı

İlgili Kurum fatura bedellerinin tahsilat yetkisine sahip ve Mevzuat gereğince lisansa sahip ödeme kuruluşunu

Üye Sayfası

Üye’nin Websitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan, Hizmetlerinden ve sair yan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kredi kartı ve kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel web sayfası.

Gizlilik Politikası

Websitesi’nde yer alan Gizlilik Hükümlerini içerir.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 Üye statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen Kullanıcı’nın Websitesinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Şirket tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen gerçek kişi Kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve kullanıcıya bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme ve Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlanmaması ve yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle, üyeliğin gerçekleşememesinden, ücret iadesi yapılamamasından, ilanların veya yorumların yayınlanmamasından ve sair her türlü durumdan doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı ve Üye sorumludur. Kullanıcı/Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıtlarını vermediği takdirde işbu Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılacak ve Kullanıcı/Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

3.2  Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyeliği onaylanan kişi üzerinde doğmakta olup, Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Şirket’den talepte bulunması halinde ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son ödeme yapan gerçek kişinin ilgili üyelik hesap sahibinin hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu kabul edilecek ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

3.3 Ödeme İşlemleri
Ödeme İşlemleri, Websitesi üzerinden üyelik sürecini başlatmak istemesi halinde Websitesindekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerlerin yerine getirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Ödeme ve Satın alma işlemi sadece Üyelere açık bir hizmettir Kullanıcı/Üye Hizmetlerden faydalanmak için satın alma işlemini tamamlamalı ve bu işlem ilgili Kurum tarafından onaylanmalıdır. Satın alma işleminden sonra, ödeme herhangi bir sebepten Bankalarca ya da ilgili kurumlarca onaylanmaz ise, ödenen hizmet bedeli iade edilmeyecek, Üye satın alma ve yükleme işleminden kendisi yükümlü olacaktır. Üye, yapacağı ödemeyle ilgili Şirket nezdinde oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacak, ayrıca ödeme sistemleri kaynaklı Bankalardan ve kart sahiplerinden gelebilecek talepler kaynaklı zararları ilk talepte tüm ferileriyle birlikte ödeyecektir.

Üyeleri, Kart bilgilerini Unstructured Supplementary Service Data/Yapısal Olmayan Yardımcı Hizmet Verisi (bundan sonra Kısaca “USSD” olarak anılacaktır.)  ile Satıcı’ya vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin kredi kartı ödemesi PCI-DSS Standartı çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bu kapsamda elde edilen bilgiler sistemde kaydedilecektir.

Üye, kart bilgilerini otomatik olarak güvenli ve PCI-DSS standartı çerçevesinde yetkili bir sistemde kaydedilmesi için Şirket’e onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kart bilgilerini Websitesi’nin Ayarlar kısmından yönetebilmektedir.

Üye istediği takdirde satın alma işlemini  3 Boyutlu Güvenlik (“3D Secure”)  ile gerçekleştirecektir. 3D Secure işlemi kapsamında Üye kendisine bir sefere mahsus gönderilen şifreyi girmek suretiyle işlemi tamamlayacaktır. Üye, 3D Secure işlemi sırasında kendisine gönderilen şifreyi Şirket’e bildirecektir. Şirket Üye’den bildirilen şifreyi ilgili bankaya iletecektir.

Üye, kart bilgilerinin otomatik olarak Websitesinde kaydedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Satın alma işlemindeki bütün sorumluluk Üye’ye aittir.Fatura bilgileri Üye tarafından eksiksiz ve doğru olarak temin edilecektir.  Satış işlemi gerçekleştirildikten sonra Üye söz konusu Ürün/Hizmet’i iade edemeyeceği kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Üye/Kullanıcı, Websitesine kendisi tarafından iletilecek bilgi, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgi ve içeriklerin Websitesi üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu içeriklerin internet ve tüm mecralar üzerinde yayınlanması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Aksine yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki – cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. Şirket, ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır. Bu durumda Şirket, bu tür hesapları askıya alma, sona erdirme ve her türlü yasal süreci başlatma haklarını saklı tutar. Ayrıca Şirket, yargı mercilerinden Kullanıcı/Üye hesapları ile ilgili bilgi talepleri geldiği takdirde paylaşma hakkını saklı tutar.

3.5 Tüm Üyelikler Şirket’in onayına tabi olacaktır ve Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin Üyeliği reddetme ve/veya askıya alma hakkı vardır. Üye/Kullanıcı ayrıca temin edeceği her türlü içeriğe ait tüm mali hakları (işleme, yayma, çoğaltma ve umuma arz), coğrafi alan, zaman ve mecra sınırlaması olmaksızın Şirket’e devretmiş olacağını ve bu devre yönelik her türlü işlemi de bilabedel derhal yerine getireceğini gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6 Üye’nin üyelik hesabı üzerinde paylaşmış olduğu her türlü kişisel bilginin, gerekli izinlerin alınmış olması şartına bağlı olarak işleme hakkı Şirket’e ait olacaktır. Ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan üyelik bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara, ihtilafa dahil taraflara da iletilebilecektir.

3.7 Üyenin, Üyelik Sayfasına erişmek ve Websitesi üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, kendisi tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım cihazlarının zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulmaz.

3.8 Şirket, Websitesin de yer alan her türlü içeriğin bizatihi tek sahibi olmakta olup, bu içeriklerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve Websitesi üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Websitesi üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir;

 • Websitesi”nin Üye/Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yöntemi amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
 • Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
 • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Websitesine ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
 • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
 • Yorum, cevaplama ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi’ndeki yarışma detaylarını, Üye yorumlarını Websitesi dışında yayınlamak gibi);
 • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
 • Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Kullanıcılar veya Üyeler hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
 • Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Websitesine erişim sağlanmaya çalışılması;
 • Şirket’in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesinin ve üzerindeki tüm içeriğin izinsiz kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in derhal Üyeliği askıya alma, iptal etme ve herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.9 Şirket, Üye tarafından beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Websitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir, saklayabilir ve almış olduğu izne uygun olarak paylaşılabilir. Üye, bilgilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına, izinli iletişim metnini onaylamak suretiyle rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şirket söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve sildirme hakkına sahip olacaktır.

3.10 Üye, hesabı üzerinden şifresini kullanarak Websitesine giriş yapacak, ödeme ve kişisel bilgilerini değiştirerek Hizmetlerden faydalanabilecektir. Ancak üyeliğin devam edebilmesi ve Hizmetlerden faydalanabilmesi için, gerekli durumlarda hizmet bedeli ödemesi de dahil olmak gerekli tüm şartları eksiksiz yerine getirecektir. Bu şartların yerine getirilmemesi ya da Şirket’in tespit edeceği sair gerekli her türlü durumda, üyelik askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecektir. Şirket gerekli gördüğü durumlarda haklı bir sebebe dayanarak, ilgili kişinin üye olmasını engelleyebilecek, üyeliğini askıya alabilecek, iptal edebilecek ve her türlü önlemi alabilecektir.

3.11 Üyelerin bilgi iletim / alım ve Hizmetlerden faydalanma süreleri, cihaz performanslarına, kendi bağlantı hızlarına ve operatörlerine göre değişebilecektir. Bu Üyenin Websitesi ve Hizmet kullanım performansını etkileyebilecek ancak bu durumdan Şirket’in hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. Üyenin/Kullanıcının her türlü cihazdan sağlayacağı bağlantıdan kaynaklı ücretler ve ek masraflar kendisine ait olacaktır.

3.12 Sunulan tüm Hizmetlerden faydalanmak için Üyeliğin aktif olması gereklidir. Üyelik, Üyelik sayfasından ya da sitede varolan iletişim adresine gönderilecek olan “Üyelikten Ayrılma” başlıklı e-posta ile her zaman iptal edilebilecektir. Ancak iptal işlemi Şirket’in onayına bağlı olarak, takip eden ilk aydan itibaren geçerli olabilecektir.

3.13 Hizmet şartlarındaki ve Sözleşmelerde ki değişiklik duyurumları, Websitesi üzerinden yapılabileceği gibi, ilgili kişilerle vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden de bağlantıya geçmek suretiyle de haber verilebilecektir. Üye bu amaçlara yönelik olarak, tüm bilgilerini güncel tutmak zorundadır ve yanlış bilgi kaynaklı kayıplardan kendisi sorumlu olacaktır.

3.14 Üyeler, Websitesi üzerinden ilgili Kurum fatura ödemesi yapabilecek, kendilerine ait ya da başkasına ait mobil telefon numaralarına kontör yükleme Hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bu Hizmetlerden faydalanırken, cep telefonu üzerinden kendisine iletilen ve Websitesi üzerinde yayınlanan tüm kurallara uyacak, bunlarla her zaman bağlı olacak ve aksine meydana gelebilecek her türlü zarar ve kayıp kendi sorumluluğunda olacaktır. Üye Hizmet kurallarını okumadığını, anlamadığını ya da bu Hizmet adımlarını farkında olmadığını iddia edemeyecek, bu Sözleşmeye ek olarak tanımlanmış olan hukuki belgeleri (Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu), Hizmetleri kullanmaya devam ettiği her seferinde kabul etmiş sayılacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye/Kullanıcı, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri Şirket bilgilerini ve Şirket’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Şirket’in sunacağı Hizmetleri, ticari bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, Şirket ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ve FESİH

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez ancak Üye/Kullanıcı Sözleşmesi değişikliğinden sonra, belirlenen iptal kurallarına uyarak, fesih hakkını her zaman kullanabilir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı/Üyenin sorumluluğundadır.

Şirket, işbu Sözleşmede belirtilen hakları çerçevesinde veya herhangi bir sebep göstermeksizin Üyeliği iptal ederek, işbu Sözleşmeyi derhal etkili olacak şekilde her zaman feshedebilecektir.

6. MÜCBİR SEBEPLER’İN ETKİSİ

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye/Kullanıcı tarafından Şirket’den herhangi bir nam altında hak ya da tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, servis sağlayıcılar kaynaklı iletişim kesintileri ve erişim sorunları, teknik altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

8. KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Üye /Kullanıcı, bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda ilk olarak “Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. , 3A, Uphill Towers, A Blok, KAT:26, Daire: 144 , 34746 Atasehir, Istanbul, Turkey” adresinden Şirket ile temasa geçerek bu ihtilafı gayri resmi yollardan çözmeye çalışacaktır. Altmış (60) gün içinde ihtilafın çözüme kavuşturamaması durumunda işbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Şirket’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. BÜTÜNLÜK

10. BİLDİRİM

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Üye’ler, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.

Üye / Kullanıcı; Üyelik tarihi itibariyle, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, ve Kullanıcı/Üyelere yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece Sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.